تمام آیه قرآن همین است

به قرآن حرف یزدان اینچنین است

به کوری دو چشم اهل سنت

فقط حیدر امیر المومنین است

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

بر دل یاقوت با خط طلا بنوشته اند

شیعیان حاجی شدند چون دور حیدر گشته اند

هر که با حیدر نباشد مطمئنا کافر است

اهل سنت دور کعبه از ازل ول گشته اند

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

در میخانه با من یا علی گفت

لب پیمانه با من یا علی گفت

به گرداگرد رقص شعله شمع

پر پروانه با من یا علی گفت

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

عبادت بی ولایت حقه بازیست

اساس مسجدش بتخانه سلزیست

چرا سنی نمی خواهد بداند

وضوی بی ولایت آب بازیست

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

در دنیا زدم دنیا علی بود

به عقبی سر زدم عقبی علی بود

به مسجد رفتم از بهر عبادت

بنا و بانی وبنّا علی بود

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

امشب عشقم کشیده سری به میخونه زنم

آتش عشق تو را بر دل دیوونه زنم

مستم امشب در میخونه حیدر میزنم

گر در و وا نکنه حیدر و هی در می زنم

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت ۱۷:۳۵ بعد از ظهر  توسط بنده امیرالمومنین  |